София 1113, кв. Гео Милев, ул. „Николай Коперник„ №9, 22 ДКЦ, ет. 3, к-т 9

Кариесът е едно от най-разпространените заболявания. При неговото нелекуване настъпват възпалителни заболявания в зъбната пулпа – вътрешността на зъба, изпълнена с нервни и кръвоносни съдове. ТОГАВА ИМЕННО СЕ НАЛАГА КОРЕНОВО ЛЕЧЕНИЕ. Много често това състояние е свързано със силна, непоносима, неповлияваща се от аналгетици, предимно нощна болка. Това е т.н. пулпит. Ако това състояние се пропусне се развива възпаление около корена на зъба – периодонтит или т.н. по народному гранулом. Това състояние е по-тежко и може да прерасне в развитие на по- големи и по- малки кисти. При последните често се налага вадене на зъба и оператвна намеса за почистване на кистата.

 

За да не се стига до по-сложните за лечение диагнози зъбът с пулпит се лекува. Това е доста сложно, не винаги успешно на 100 % и съпроводено с няколко посещения. Същността се състои в почистване на вътрешното пространство не само на коронката, но и на сложната коренова система на зъба. Манипулацията се осъществява под упойка, по-често в едно посещение. Първо се почиства пространството в корените на зъбчето, при кътните зъби обикновено каналите са 3 или 4, но има и много по-сложно устроени корено-канални системи. След това каналите се разширяват и запълват плътно до края с лекарство, което осигурява прекратяване на разпространение на инфекцията. Често при недостатъчно обезболяване или по-сложни канали, този етап от лечението се осъществява на няколко етапа с междинна вложка.

 

След запълване на каналите се изчаква пълно отзвучаване на симптомите и лечението завършва със запечатване на отворите на зъба и изграждане на обтурация (т.н. пломба). Често ако зъбчето е много ръзрушено, трябва да се изработи и корона. Това осигурява шиниране на малкото останали тъкани и предпазване от счупване и последваща загуба на зъба.