София 1113, кв. Гео Милев, ул. „Николай Коперник„ №9, 22 ДКЦ, ет. 3, к-т 9

При третиране на  пародонтални джобове с нискоинтензивен диоден лазер се работи с ниска мощност (0,6 -0,7 W). Избягват се случаите на карбонизиране или травмиране на тъканта. 

Проникващата светлинна енергия се поглъща от некротичната, гранулационната и инфектираната част на епитела. Погълнатото количество севтлина предизвиква хемостаза (кръвоспиране), затваряне на лимфните съдове и нервните окончания, деепителизация на стените на джоба, коагулация на остатъчната гранулационна тъкан. Най-често се наблюдава видим ефект от прозираща млечно бяла коагулирана тъкан.

В процеса на проникване на светлината в тъканите, поради оптичните ефекти на разсейване и поглъщане, интензивността на светлината в дълбочина спада относително бързо. Под зоната на коагулация остадат клетки, погълнали светлинна енергия, недостатъчна за тяхната деструкция. Тези клетки са силно стимулирани и развеват мощни регенераторни процеси.

При кюретаж с високоенергиен лазер се наблюдава добро следоперационно зарастване. Интензивно се редуцира патологичната бактериална флора, включително и в дентиновите каналчета. Подобрява се процесът на регенерация на останалите некоагулирани клетки.

Поради високият коефициент на поглъщане на светлината от нервните окончания и крайните кръвоносни съдове, те бързо коагулират – стапят се. Поради това процесът е безкръвен и безболезнен.

След провеждане на кюретаж с лазер не енеобходимо поставяне на превръзка.

Следоперативният период протича бързо и благоприятно. Спестен е дискомфортът от кървене, ограничения в приема на храна, промени в социалната и професионалната активност.

Обработката с високоенергиен лазер не отменя фазите на първично лечение (почистване на зъбен камък и плака и полиране на кореновите повърхности), както и препоръките за правилна и редовна устна хигиена!!!

Зъболекар 22 ДКЦ, София