София 1113, кв. Гео Милев, ул. „Николай Коперник„ №9, 22 ДКЦ, ет. 3, к-т 9

Пародонтита е много сериозно заболяване, което засяга голям процент от население. При нелекуване  и поддръжка се стига до падане буквално на зъбите.

Когато нещата не са в крайната си фаза, налична е загуба на кост и разклащана, но все още има достатъчно кост, зъбите могат да се запазят.

Това става като първо се почистят добре от плаката и зъбния камък. При дълбоки джобове и кървене се прави кюретаж, безнадежните зъби се вадят.

Когото зъбите имат кариеси или са начупени и изтрити те се възстановяват с т.н. художествени реставрации. Постига се първоначалната форма и височина на зъбите.

На крайния етап се шинират. Това става с поставянето на шина от различен материал, закрепена с фотополимер- материалът, от който се правят и възстановяванията на зъбите. Така всичко става едно цяло, зъбите се стабилизират и запазват за дълъг период от време.

Задължително е доброто почистване от страна на пациента с муждузъбни четки, душ и дълго четкане. Трябва и често, на 3-4 месеца да се почистват в кабинета от плаката и зъбния камък.

Това е най-щадящото лечение. То спестява и доста средства. Не се налага умъртвяване и пилене на зъбите.

По-долу е представен един такъв случай на възстановяване на долни фронтални зъби. Шинирането е направено с ever stick. Това и финландско влакно, което е напоено с бонд и има същия състав като фотополимера, но е подсилено със специални влакна. Всяко от тях е обвито от полимер. Така се постига едновременно здравина, еластичнос и естетика. Случаят е завършен с протези, поради липсата на множество зъби и съобразено с финансовите възможности на пациента.

Зъболекар 22 ДКЦ, д-р Анастасия Чавдарова