София 1113, кв. Гео Милев, ул. „Николай Коперник„ №9, 22 ДКЦ, ет. 3, к-т 9

Ако отговорите положително дори на един от следните въпроси, Вие вече имате кариес или при Вас има сериозен риск от появата му. В такъв случай трябва да си запишете час при стоматолог в най-скоро време, за да предодвратите евентуални усложнения.

Имате ли чувствителност при резки температурни промени при хранене или пиене?

Имате ли неприятен, лош вкус или дъх в устата?

Установявате ли някакви оцветявания или потъмнявания на зъбитe, особено между зъбите, по дъвкателната повърхност или в близост до венеца?

Усещате ли дискомфорт в зъбите по време или след консумиране на сладко?

Болезнено ли е всяко хранене?